10 års garanti på STIKKAN

Om STIKKAN mot all förmodan skulle gå sönder på grund av material- eller fabrikationsfel ersätter vi den med en ny STIKKAN. Allt Du behöver göra är att inom rimlig tid efter att felet upptäckts returnera den trasiga STIKKAN dit Du köpte STIKKAN så kommer du efter av oss godkänd reklamation kunna hämta en ny STIKKAN på samma ställe.

Om skada på STIKKAN beror på användning av produkten som den inte är avsedd för eller hanterats uppenbarligen felaktigt så gäller inte garantin.

Garantin omfattas inte av några personskador.